· Noticies · Notícies · La 3º edició del Projecte Guau finalitza amb l’acte de lliurament de dos gossos a la Fundació Finestrelles

NotíciesLa 3º edició del Projecte Guau finalitza amb l’acte de lliurament de dos gossos a la Fundació Finestrelles
01/08/2018

El Projecte Guau, un programa de voluntariat amb treballadors de Purina per participar en la formació de gossos de teràpia, ha finalitzat la seva tercera edició amb l’acte de lliurament de dos gossos realitzat aquí a Finestrelles aquest mateix mes.

L’ensinistrament d’aquests dos gossos, dos labrador de nom Moka i Tana, l’han duta a terme 16 voluntaris de Purina, que han conviscut amb els cans durant deu mesos en el marc de la tercera edició del Projecte Guau.

Els gossos han estat lliurats a la seu de la Fundació Finestrelles a l’equip del CTAC, i els voluntaris que han participat en la seva formació han rebut el títol de Auxiliars Tècnics en Intervencions Assistides amb Animals.

La interacció amb els animals suposa un estímul multisensorial actiu, i sens dubte contribueix a l’autonomia i al benestar personal de les persones amb discapacitat intel·lectual. Des que vam iniciar el programa l’any 2008, hem pogut comprovar grans avenços tant a nivell físic com psicològic i social entre les persones amb les que ho treballem“, declara amb satisfacció Miriam Zapetti, responsable del projecte Canoterapia a la Fundació Finestrelles.

Una de las personas ateses a Finestrelles fent una sessió de Canoterapia.
 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.