· Protagonistes · DID i l’envelliment

DID i l’envelliment

Ens renovem per encarar
una nova etapa:
discapacitat + envelliment

L’envelliment: una realitat present i futura

El procés d’envelliment és una realitat que ja estan experimentant les persones per a les quals treballem. L’augment de l’esperança de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual és una magnífica notícia, però a la vegada comporta noves necessitats que cal abordar i problemàtiques recents que cal assumir a nivell físic, psíquic, emocional i assistencial.

img-envejecimiento-001

Actualment, un 55% dels nostres usuaris es troben ja dins l’etapa d’envelliment.
En 10 anys podria arribar al 72%

 

Què caracteritza l’envelliment? Posem-nos en situació

Un dels trets que diferencien el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) respecte a la resta de la població és l’envelliment precoç.

Aquest envelliment es detecta per un augment de malestars físics i/o problemes de salut propis de l’edat, dificultats en els desplaçaments, una disminució del rendiment general traduïda en un alentiment i augment de la fatiga, una agudització dels trets de personalitat i problemes de conducta, una disminució de la relació amb els companys, una major probabilitat de desenvolupar demències (de tipus Alzheimer en persones amb síndrome de Down), inestabilitat emocional, etc. Aquests són alguns dels trets que caracteritzen l’etapa de la vellesa en les persones amb discapacitat intel·lectual.

En l’actualitat, aproximadament un 55% dels nostres usuaris està en aquest període del cicle vital o l’està iniciant. Fent previsió de futur, aquest percentatge podria arribar al 72% en 10 anys. Aquestes dades són prou importants per adaptar i adequar el tipus d’atenció que oferim i especialitzar-la vers aquesta perspectiva.

gent-gran-2

Què fem? La fundació es prepara per abordar noves necessitats

La Fundació s’està preparant per abordar les noves necessitats i ho fa mitjançant un seguit de mesures com:

 • L’elaboració i implantació d’un pla de salut que preveu un exhaustiu control mèdic, amb l’objectiu de prevenir, tractar i/o detectar possibles problemes de salut.
 • La introducció de personal sanitari a la plantilla per tal de millorar la nostra atenció en l’àrea de salut.
 • La gestió d’un programa nutricional personalitzat.
 • L’adaptació del programa de la llar i del STO: ritme baix, context tranquil, contingut relaxat de les activitats, potenciació de l’exercici físic moderat, entre d’altres aspectes per treballar l’envelliment de forma activa.
 • Major preparació assistencial pel que fa al personal i a les instal·lacions.
 • Formació continuada entorn el tema de l’envelliment en aquest col·lectiu.
 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.