· Actualitat · Premsa

Premsa

linea-title-int

15/06/2017
CONVOCATÒRIA: La Fundació Finestrelles inaugura l'ampliació de la seva residència especialitzada en discapacitat i envelliment  /  veure l'enllaç
27/11/2015
ETV. Entrevista President 2015  /  veure l'enllaç
27/11/2015
Diari Ara. Acte benèfic 2015  /  veure l'enllaç
28/01/2015
ETV Informatiu. Signatura conveni amb Rotary  /  veure l'enllaç
28/01/2015
Acte benèfic 2014. La Vanguardia  /  veure l'enllaç
28/01/2015
Acte benèfic 2014. Diari Ara  /  veure l'enllaç
28/01/2015
Acte benèfic 2014. Sala Barts  /  veure l'enllaç
21/01/2014
Dincat.cat  /  veure l'enllaç
16/01/2014
Esplugues TV  /  veure l'enllaç
15/01/2014
Ara.cat  /  veure l'enllaç
12
 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.