· Actualidad · Publicaciones

Publicaciones

Revistas

18/07/2018
Revista DownUp 15  /  descargar el PDF
04/08/2017
Revista Downup 14  /  descargar el PDF
24/12/2015
Revista Downup 13  /  descargar el PDF
10/04/2015
Revista DownUp 12  /  descargar el PDF
03/10/2014
Revista DownUp 11  /  descargar el PDF
13/12/2013
Revista DownUp 10  /  descargar el PDF
04/07/2013
Revista DownUp 9  /  descargar el PDF
13/12/2012
Revista DownUp 8  /  descargar el PDF
20/05/2012
Revista DownUp 7  /  descargar el PDF

Newsletter

27/11/2015
Newsletter septiembre 2015  /  ver el enlace
08/07/2015
Newsletter Julio 2015  /  ver el enlace
15/05/2015
Newsletter Abril 2015  /  ver el enlace
28/01/2015
Newsletter Enero 2015  /  ver el enlace
09/12/2014
Newsletter November 2014  /  ver el enlace
03/10/2014
Newsletter Septiembre 2014  /  ver el enlace
25/04/2014
Newsletter Abril de 2014  /  ver el enlace
30/01/2014
Newsletter Febrero 2014  /  ver el enlace
21/12/2013
Newsletter Terapias Diciembre 2013  /  ver el enlace
10/11/2013
Newsletter Noviembre 2013  /  ver el enlace
15/04/2013
Newsletter Abril 2013  /  ver el enlace
19/02/2013
Newsletter Terapias Febrero 2013  /  ver el enlace

Acto benéfico

22/10/2014
Triptico Acto Benéfico 2014 - Simfonova  /  descargar el PDF
05/11/2013
Recordatorio Meteomúsica 2013  /  descargar el PDF
04/11/2013
Triptico Meteomúsica 2013  /  descargar el PDF
21/11/2012
Triptico Gala Lírica 2012  /  descargar el PDF

Otros documentos

01/07/2014
Guia per a usuaris i famílies "Quan estic malalt... Escolta'm" (documento en catalán)  /  ver el enlace
28/04/2014
Guía práctica para profesionales de la salud  /  ver el enlace
 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.