· Noticies · Notícies · Homenatge al nostre voluntariat

NotíciesHomenatge al nostre voluntariat
25/09/2015

És un motiu d’orgull per a la nostra Fundació comptar amb un equip de voluntaris  que cada vegada es fa més gran. La tasca que dia a dia realitzen els voluntaris és imprescindible per arribar més enllà en el projecte Finestrelles. Gràcies a tot aquest equip de persones que col·laboren amb nosaltres podem realitzar moltes activitats que d’altra manera no seria possible.

Per aquest motiu, el proper dia 1 d’octubre farem un acte de reconeixement al nostre voluntariat a la seu de la Fundació. Durant la festa compartirem un sopar fred als nostres jardins seguit  del concert de gospel del grup “Temps i Compromís“, format per més de 30 cantants.

Desitgem que sigui una jornada on les persones usuàries, els treballadors i les famílies puguem  compartir de més a prop les experiències del nostre voluntariat, conèixer-nos una mica més i, sobretot,  passar-ho molt bé plegats.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.