· Noticies · Notícies · Impulsem la recerca de la mà del Dr. Esteller

NotíciesImpulsem la recerca de la mà del Dr. Esteller
07/07/2015

Finestrelles ha establert una nova col·laboració amb el gran investigador Dr. Manel Esteller, expert mundial en epigenètica, per treballar conjuntament en diversos projectes de futur.

El primer d’aquests és una iniciativa de recerca dins l’àmbit de la discapacitat intel·lectual que té per objectiu l’obtenció d’un fàrmac per combatre els efectes de la síndrome de Rett. Aquesta síndrome és una malaltia del desenvolupament neuronal que en l’actualitat constitueix la causa més freqüent de retard mental en dones, després de la síndrome de Down. Malgrat no existeix encara un tractament efectiu, els darrers avenços científics indiquen que és possible revertir-la, o en qualsevol cas millorar alguns dels seus símptomes.

Ens és grat informar-vos que la primera part del finançament d’aquest estudi ha quedat cobert gràcies a la campanya de micro-mecenatge realitzada a través de Verkami durant aquest mes i que es va completar set dies abans de tancar-se el termini.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.