· La Fundació · Trajectòria

Trajectòria

Més de 40 anys d’experiència. A més i a millor.

L’any 1975, un grup de famílies preocupades per l’educació i el benestar de les seves filles amb discapacitat psíquica va crear, davant la insuficiència dels serveis públics d’aquell moment, l’Associació Finestrelles.

El primer centre es va ubicar al barri de Finestrelles, al costat de l’Hospital de Sant Joan de Déu, en una casa blanca i acollidora que comptava amb una mica de jardí i una petita piscina.

1979. Exhibició de gimnàstica durant la festa d’estiu.

1979. Exhibició de gimnàstica durant la festa d’estiu.

Les primeres famílies de Finestrelles van ser els Barraquer González, Monset, Pastor, Ribera, Miret, Bergos, Cisa i Folch, a les quals poc després es van incorporar els Estrada, Basso i Sangrá.

A partir de 1991, convertida ja en Fundació privada pro-discapacitats psíquics, Finestrelles va augmentar el nombre de serveis, amb noves iniciatives en projectes i teràpies innovadores. La mateixa evolució del projecte, amb la vocació d’ampliar la cobertura a més persones, va anar posant de manifest la insuficiència de les instal·lacions originals.

Gràcies a l’empenta del primer president de la Fundació, Dionisio González, amb l’ajuda de la Fundació ONCE, de l’Obra Social de Caja Madrid i d’altres institucions i empreses, l’any 2005 Finestrelles es va traslladar a una nova seu, l’actual, ubicada en un terreny cedit per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, on atén gairebé una vuitantena de persones, entre dones i homes.

2002 Acte de col·locació de la primera pedra de les noves instal·lacions

2002 Acte de col·locació de la primera pedra de les noves instal·lacions

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.