· Política de privadesa i condicions d’ús

Política de privadesa i condicions d’ús

“Propietat intel·lectual i industrial”

La Fundació Finestrelles és titular (o els seus llicenciants, en cas d’existir) dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest website. En qualsevol cas, la Fundació Finestrelles disposa de la corresponent autorització per donar l’ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació de tots o part dels continguts d’aquest website, així com el seu disseny. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats mitjançant l’autorització expressa de la Fundació Finestrelles i sempre que es faci referència explícita a la titularitat de la Fundació Finestrelles dels esmentats drets de Propietat Intel·lectual.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de la Fundació Finestrelles, qualsevol manipulació o alteració d’aquest website. Conseqüentment, la Fundació Finestrelles no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

 

Política de privacitat

Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Per a cada tractament de dades que la Fundació Finestrelles realitzi, informarà a l’usuari conforme a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sent la responsable del tractament la Fundació Finestrelles, i per exercir el drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, hauran de dirigir-se mitjançant un escrit i el seu DNI a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

Així mateix l’informem que respecte la subscripció a la Newsletter Info Fundació Finestrelles, d’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a rebre comunicacions comercials enviant un mail amb l’assumpte “Baixa Newsletter” a aquest correu: info@fundaciofinestrelles.com.

– Ús i servei del website:

L’usuari podrà triar en quin idioma (català o castellà) vol accedir als continguts del web, així com a la gestió de tots els serveis que en ell s’ofereixen.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del website i dels serveis accessibles des del mateix i a no fer servir els serveis o informacions continguts en el website per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.

La Fundació Finestrelles podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al website, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís.

– Limitacions de responsabilitat:

La Fundació Finestrelles no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, la Fundació Finestrelles i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la Fundació

Finestrelles o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. La Fundació Finestrelles tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del website, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L’esmentada informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.

La Fundació Finestrelles no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.

Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, la Fundació Finestrelles no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks marcs publicitaris.

 

Grup Fundació Finestrelles de Facebook

1.- Al fer-se fan del nostre grup “Fundació Finestrelles – Organització sense ànim de lucre” de Facebook, mitjançant l’opció “m’agrada”, vostè consisteix que:

a) El tractament de les dades a l’entorn de Facebook conforme les seves polítiques https://www.facebook.com/policy.php

b) L’accés de Fundació Finestrelles a les dades contingudes a la llistat de fans i

c) A que les noticies publicades sobre l’esdeveniment apareguin en el seu mur

2) La Fundació Finestrelles no utilitzarà les seves dades per altres finalitats ni per enviar informació addicional.

3) Si vostè es vol donar de baixa, haurà de clicar sobre la pestanya “ja no m’agrada”.

4) En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com

En el context d’aquest tractament ha de tenir en compte que Fundació Finestrelles únicament pot consultar o donar de baixa les seves dades com a fan de la pàgina. Qualsevol canvi dels mateixos s’haurà de realitzar a través de la configuració d’usuari de Facebook.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.