· Què fem · Estimulació i teràpia

Estimulació i teràpia

Les activitats d’estimulació i teràpia volen afavorir:

img-quefem-terapias

•    les habilitats cognitives
•    la comunicació
•    la mobilitat
•    el manteniment d’aprenentatges
•    les habilitats socials
•    la cura personal
•    el benestar emocional
•    l’autonomia
•    l’autodeterminació
•    el benestar físic
•    l’autoregulació
•    la inclusió social

El nostre objectiu assistencial és oferir una atenció global, i donar suport i organitzar activitats per millorar aquelles àrees en què la persona atesa pot presentar alguna discapacitat, perquè assoleixi el màxim grau d’autonomia personal i social.

El treball de les habilitats cognitives, la comunicació, la mobilitat, el manteniment d’aprenentatges, les habilitats socials, etc., complementen l’ocupació terapèutica i representen el 50% del temps d’estada al taller, o fins i tot més, en funció de les necessitats de cada persona.

img-quefem-aguasport
img-quefem-manual
Entre les activitats que desenvolupem fem tallers de cuina, gimnàstica i relaxació, hàbits d’higiene i autonomia, informàtica, manteniment d’aprenentatges, estimulació cognitiva, teatre, jardineria i hort, estimulació sensorial, elaboració d’una revista d’activitats musicals, estimulació basal i sortides, entre d’altres.

Totes estan organitzades en petits grups i tenen un pla de treball personalitzat.

Les assembles que organitzem amb els usuaris possibiliten un espai de reflexió i presa de decisions, i afavoreixen la implicació dels nois i noies en l’organització dels serveis i el disseny de les activitats.

En l’entorn de la llar, que participa de la mateixa filosofia, s’organitzen també activitats d’estimulació i foment de l’autonomia.

img-quefem-paseo-vaca
Programa de teràpia assistida amb gossos
Programa de musicoteràpia
Fisioteràpia
Teatre
Estimulació cognitiva
Informàtica
Hort
 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.