· Què fem · Lleure

Lleure

linea-title-int

img-quefem-lleure-1

“Ens agrada jugar a jocs de taula”

Amb l’ajuda de l’equip professional, els usuaris organitzen el seu lleure programant activitats d’oci adients a la seva edat evolutiva i cronològica.

Entenem el lleure no només com un espai lúdic i de relaxació, sinó com quelcom pedagògic i un recurs estratègic per fomentar la convivència.

Què oferim?

Possibilitat de participar en les activitats de lleure dissabte i/o diumenge a la tarda i algunes activitats durant tot el dia.

A qui va adreçat?

Persones amb discapacitat intel·lectual majors de 16 anys.

img-quefem-lleure-2

“Ens encanta disfressar-nos”

img-quefem-lleure-3

“De tant en tant fem sortides”

img-quefem-lleure-4

“Quan anem d’excursió ens ho passem molt bé”

Com participar?

Per rebre més informació pots trucar al 933713431 o enviar un correu a info@fundaciofinestrelles.com

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.