· Què fem · Respir

Respir

img-quefem-respir-6
És un programa de suport a les famílies que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de tots els seus membres.

Permet que persones amb discapacitat que viuen amb les seves famílies puguin gaudir d’uns dies d’estada a la llar que gestiona la Fundació. Així, es proporciona als cuidadors habituals un temps de descans, i també pot donar resposta a situacions familiars imprevistes.

Alhora, possibilita que les persones que s’acullen al Servei de Respir tinguin l’oportunitat de gaudir d’un temps fora del seu entorn habitual i establir noves relacions.

En molts casos, a més d’un temps d’oci, les estades periòdiques permeten a aquestes persones anar aprenent a independitzar-se de la llar familiar i preparar-se per a una futura vida autònoma.

img-quefem-respir-2

img-quefem-respir-3a

Què oferim

 • Assessorament i orientació a les famílies.
 • Atenció individualitzada durant l’estada i participació en l’oferta de programes ludicoeducatius.

 

A qui va adreçat

 • Persones d’ambdós sexes amb discapacitat intel·lectual d’entre 16 i 60 anys, de tot Catalunya.
 • No cal ser usuari de cap altre servei de la Fundació Finestrelles per fer-ne ús.
img-quefem-respir-1

img-quefem-respir-5

Modalitats d’estades

 • Estades d’un dia.
 • Estades de cap de setmana.
 • Setmana sencera o més temps, si la situació ho requereix.
 • Es pot gaudir de tantes estades com es desitgi al llarg de l’any. Possibilitat d’establir un calendari d’assistència.

Gestió de les sol.licituds

 • Les famílies interessades o l’assistent social del centre que els atén.
 • Resolució de les sol·licituds en un màxim de 5 dies.
img-quefem-respir-7

 

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.