· Què pots fer tu · Fes-te amic de la Fundació

Fes-te amic de la Fundació

Si ets amic de la Fundacio, et podras beneficiar d’un 25% de descompte en tots els esdeveniments i productes a la venda.

Gràcies a l’esforç dels amics de la Fundació podem tirar endavant projectes que d’altra manera no seria possible.

Amb l’ajuda de particulars, empreses i institucions que col·laboren regularment amb nosaltres, podem engegar i mantenir noves activitats

i programes terapèutics que ens permeten seguir millorant la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Fes-te amic Fundació Finestrelles

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:

Quotes *

 
Nom *

 
Cognoms *

 
Adreça (Calle, número, puerta)

 
Població *

 
Codi Postal *

 
Telèfon (fijo o movil)

 
NIF * (ex. 09999999Z)

 
E-mail *

 
FORMA DE PAGAMENT
Domiciliació Bancària

Dades bancàries de domiciliació *CVV *

 

Quieres recibir nuestro newsletter con eventos, noticias y ventajas?


"En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al fitxer -Col·laboradors de l’Associació-, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la finalitat de donar resposta a les seves peticions.

 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com."

També podeu trucar al
93 371 34 41

i demanar per Marisa Sànchez

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.