· Què pots fer tu · Fes una aportació

Fes una aportació

FES UN DONATIU
PER A LA FUNDACIÓ

La situació actual de crisi ha afectat profundament les famílies de persones amb discapacitat, que sempre han de fer un sobreesforç econòmic per contribuir a finançar els serveis especials que prestem als seus fills i germans.
En aquests moments, la Fundació està becant gran part dels serveis extres com sortides, activitats lúdiques, activitats de lleure i esportives, etc., i també està ajudant algunes famílies a sufragar les despeses ordinàries.

Malgrat que la Fundació està sanejada econòmicament, té moltes limitacions per dur a terme aquest esforç extra, i necessita tota l’ajuda que pugui rebre per estar al costat de les famílies de les persones amb discapacitat que atén en aquests moments tan difícils.

donacion-dani

 

Selecciona el tipus de donació:

 

linea-title-int

logo-miaportacionorg
Pots col·laborar també a través d’aquestes plataformes: www.miaportacion.org

linea-title-int

Una altra forma de donació molt important és el teu temps.

Vols conèixer els nostres voluntaris?
Fes clic aquí.

caras-voluntarios

linea-title-int

img-usari-21

Fes-te amic
de la Fundació

i aconsegueix un 25% descompte
en tots els esdeveniments i productes a la venda.

Per a més informació contacta amb Finestrelles.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TÉRMINOS Y CONDICIONES

  En virtud de lo que dispone la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero “colaboradores de la asociación”, del cual es titular la Fundació Finestrelles con la finalidad de dar respuesta a sus peticiones.

  Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una comunicación escrita y firmada adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente dirigido a la Fundació Finestrelles, calle Sometents, 46-54, Esplugues de Llobregat (Barcelona) 08950, o correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.

 • TERMES Y CONDICIONS

  En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades al  fitxer “col·laboradors de l’associació”, del qual és titular la Fundació Finestrelles amb la  finalitat de donar resposta a las seves peticions.

  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació́ i oposició mitjançant una comunicació escrita i signada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent dirigit a la Fundació Finestrelles, carrer dels Sometents, 46-54 Esplugues de llobregat (Barcelona) 08950, o correu electrònic a info@fundaciofinestrelles.com.